Kontakta oss

  Telefon E-Post
Växel: Stockholm 08-400 260 20 sales.bsto@iver.se
Service 08-400 260 35 sales.bsto@iver.se
Säljfrågor 08-400 260 20 sales.bsto@iver.se
Leveransbesked 08-400 260 20 sales.bsto@iver.se
Returavdelning 08-400 260 20 sales.bsto@iver.se
Utvecklare devteam-workplace@iver.se
 
Adress Stockholm
Sollentunaholmsvägen 15
192 78 Sollentuna

     Fakturaadress
Iver Workplace AB
Box 423
721 08 Västerås


GDPR

Information om GDPR
Den 25 maj träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Som er leverantör av IT-utrustning och tjänster behandlar vi era anställdas personuppgifter. Vi kommer behandla era personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla de anställdas personuppgifter för något annat syfte än att kunna leverera våra produkter och tjänster.

Försäljningsvillkor

Varorna som presenteras genom denna inköpsportal utgör vårt ordinarie sortiment.

Beställning
Beställning av produkter sker via leverantörens inköpsportal eller alternativt via telefon eller mail. En beställning är bindande för leverantören först när kunden erhållit en orderbekräftelse. Nedanstående villkor är de allmänna villkoren från leverantören om inte annat överenskommits i avtal med kunden.

Pris, betalning och ägarförbehåll
Priserna är angivna i svenska kronor exkl. moms och frakt. Denna webbplats förbehåller sig rätten att prisändra utan avisering. Försäljning till företag, stat, kommun och landsting sker efter särskild kreditprövning och mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) procent plus gällande referensränta från förfallodagen. Ej utlösta företagspaket debiteras med 195 kr. exkl. moms. Produkterna förblir leverantörens egendom tills de till fullo betalats.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar med för närvarande 160 kr exklusive. Inga ytterligare expeditionsavgifter tillkommer. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser(t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan ej avhämtas hos leverantören.

Leverans
Order mottagen före klockan 14 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag. Vi anlitar Postnords Företagspaket eller i förekommande fall budfirmor för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Till privatpersoner levereras godset med postpaket till närmaste utlämningsställe.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Garanti
Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare eller leverantör erbjuder. Vi lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren/leverantören specificerade.

Teknisk Support
För teknisk support – användarstöd – allmänt eller vid fel på vara, har leverantören rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

Återköp
För vara ur leverantörens ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall CD/diskettemballage, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar vi återköp inom tio dagar från fakturadatum. För vara ur leverantörens icke ordinarie sortiment accepteras inte återköp. Är frakten ej betald eller om någon handling saknas återsänds varan till kunden. Återköpet är godkänt först sedan leverantören inom de 10 dagarna erhållit varan i obruten och oskadad originalförpackning, tillsammans med ordersedel, faktura och giltigt returnummer.

Vid återköp skall kund ersätta våra fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr. exkl. moms, utgår en återköpsavgift på 375 kr. exkl. moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos leverantören eller faktureras separat.

För returer hänvisar vi kunden att använda "returförfrågan" på webbplatsen, alternativt kontakta vår kundtjänst (se kontaktinformationen nedan) och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 10 dagar och under vilken tid varan skall ha kommit leverantören tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till leverantören vara betald av köparen. Ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer ska också medfölja.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig, trasig etc. skall kunden reklamera till denna webbplats omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum. Se nedan ang. förfarande vid reklamation och retur. Vid reklamation skall kund kontakta kundtjänst och uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att jämställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 10 dagar under vilken tid varan skall ha kommit leverantören tillhanda.

Vid retur av varan skall returfrakten.com vara betald samt att ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer tillsammans med en detaljerad skriftlig redogörelse av felet medfölja varan. Är frakten ej betald eller om någon handling saknas återsänds varan till kunden. Leverantören förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift på 250 kr. exkl. moms. Om vi anser att varan inte är felaktig, trasig etc. kommer reklamationen ej att accepteras och varan kommer att återsändas till kunden.

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Ansvar för fel
Föreligger fel som leverantören är ansvarig för, åtar sig leverantören att efter eget val avhjälpa felet genom reparation, utbyte av vara eller slutligen återbetala köpeskillingen.

Leverantören ansvar till följd av fel på vara är begränsad till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Leverantören bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. I förhållande till konsument gäller tvingande lagstiftning i tillämpliga delar.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. Vi reserverar oss också för att varor kan vara slutsålda. Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på webbplatsen är i förekommandefall registrerade Varumärken. Leverantören erkänner respektive rättighetsinnehavares rätt till sina registrerade varumärken.


Cookies


Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

Denna webplats använder cookies när användaren gör sökningar och lägger varor i kundvagnen samt för att identifiera användaren under hela sessionen. Användarens sparade kundvagnar och sökningar sparas sedan i en beständig cookie och läses tillbaka vid nästkommande besök.

Cookies används alltså av rent tekniska skäl och de används i dag av de flesta webbplatser.

Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss hålla reda på webbläsaren så att den blir unik på webbplatsen.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras men du kommer eventuellt inte kunna använda vissa delar av webplatssen som avsett.

Övrigt

Öppettider:
per telefon 08.00-17.00

Bankgiro
-

Postgiro
-

Org nr
556770-7244

Hemsida
www.iver.se
Iver Workplace AB | Sollentunaholmsvägen 15 | 192 78 Sollentuna | Telefon: 08-400 260 20